Utgravingsprosjekt

Kjøleskarvet


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Leif Inge Åstveit

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Sikring og dokumentasjon av steinbrudd