Utgravingsprosjekt

Rødmyra, Støren næringsområde


Sted: Midtre Gauldal, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Silje Elisabeth Fretheim

Tidsrom: august - september, 2020


Om prosjektet

Jernvinnelokaliteten ble funnet innenfor vedtatt reguleringsplan for Støren næringsområde, i forbindelse med anleggsarbeid.