Utgravingsprosjekt

Jåttå, Stavanger


Sted: Stavanger, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Barbro Irene Dahl

Tidsrom: april - juli, 2019


Om prosjektet

På Jåttånuten sør i Stavanger planlegger  en utbygger et boligfelt, og fra starten av april til slutten av juli skal arkeologer gjøre undersøkelser i området. Rogaland fylkeskommune gjorde registreringer på Jåttå allerede i 2006, og da ble det gjort en rekke funn. Disse er ikke daterte, men arkeologene mener det kommer til å finne spor etter bosetning fra flere tidsperioder. Det kan ha vært folk i området fra slutten av yngre steinalder, om lag 2000 år f.Kr, og helt fram til og med vikingtid.

Området består hovedsakelig av dyrka mark.