Utgravingsprosjekt

InterCity Sørli-Åkersvika


Sted: Stange, Innlandet
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jessica Leigh McGraw

Tidsrom: juni - september, 2021


Om prosjektet

På grunn av utbygging av jernbane blir en rekke kulturminner berørt, og må undersøkes arkeologisk.