Utgravingsprosjekt

Intercity Espa – Sørli


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: 15.05.-14.07, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av dobbeltsporet jernbane vil vi undersøke diverse kullgroper, tjæremiler, rydningsrøyser ol. i Stange, Hedmark. Sporene er antatt å stamme fra bronsealder og jernalder