Utgravingsprosjekt

Intercity dobbeltspor Dilling


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 08.05-29.09, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor for jernbane vil vi undersøke bosetningsspor fra jernalder ved Dilling