Utgravingsprosjekt

Husebyjordet


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kathrine Stene

Tidsrom: 2016 - 2020


Om prosjektet

I forbindelse med anleggsvei

Bosetningsspor; jernalder