Utgravingsprosjekt

Hovedvannledning Hurdal (Garder II)


Sted: Nannestad, Ullensaker
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 18.04-02.06, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av hovedvannledning skal vi undersøke bosetningsspor fra jernalder i Hurdal, sommersesongen 2017