Utgravingsprosjekt

Hønenkrysset


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Grethe B. Bukkemoen

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Bosetningsspor, jernalder. 4 uker i 2015.