Utgravingsprosjekt

Hjartøy gjennom 10.000 år


Sted: Øygarden, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad

Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Hjartøy gjennom 10.000 år: steinalderboplasser – strandtufter og vær – fiskarbonde og oljealder

Feltkurs for masterstudenter i arkeologi ved UiB 2020-2022. Feltkurset vil ha som målsetting å foreta mer helhetlige utgravinger av utvalgte tufter. For å få mer kunnskap om aktivitetene som har foregått her vil vi i tillegg undersøke utenfor og mellom noen av tuftene. Utgravingene vil trolig bidra med ny kunnskap om strandtufter, betydningen av sesongmessige fiske- og fangstaktivitet og økonomi og samfunn i jernalder og tidlig middelalder. I sammenheng med feltkurset vil det også bli gjennomført en registrering av hele øya for å generere et langtidsperspektiv; fra eldre steinalder fram til og med moderne installasjoner, samt ilanddrevet plast og annet rek langs strendene på øya. Dette vil baseres på prøvestikking for å lokalisere aktivitetsspor i kombinasjon med samtidsarkeologiske granskinger av historiske ruiner og moderne anlegg på øya