Utgravingsprosjekt

Hitra helsetun


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: August-september, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utvidelse av Hitra helsetun skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke en steinalderlokalitet på Vikan. Lokaliteten har en antatt utstrekning på 1478 m2. Høyden over havet ligger på mellom 24 og 27, 5 m, og funnmaterialet og lokalitetens høyde over havet tilsier en datering til senmesolittikum eller tidligneolittikum. Under registreringen ble det funnet kulturlag i flere av prøvestikkene.