Utgravingsprosjekt

Herberg


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Christian Løchsen Rødsrud

Tidsrom: September, 2019


Om prosjektet

Bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder