Utgravingsprosjekt

Haga vest


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Barbro Dahl

Tidsrom: 09.04 - 04.05, 2018


Om prosjektet

I 2013 påviste Rogaland fylkeskommune bosettingsspor i dyrka mark på garden Haga i Tananger, Sola kommune. Lokaliteten ligger ved foten av en bergnabb vendt mot Risavika og vil bli berørt av ei større boligutbygging. Det foreligger tre dateringer fra stolpehull som viser til bosetting fra yngre steinalder, eldre bronsealder og yngre bronsealder (2030-1020 f.Kr.). Vi er således veldig spent på om vi kan få ny kunnskap om en markant endring i byggeskikk i eldste del av bronsealder, overgangen fra toskipa til treskipa langhus.