Utgravingsprosjekt

Grunna


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Axel J. Mjærum

Tidsrom: August, 2019


Om prosjektet

Fiskefelleanlegg, jernalder – nyere tid