Utgravingsprosjekt

Gauselskogen


Sted: Stavanger, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Volker Demuth

Tidsrom: uke 15 - uke 28, 2018


Om prosjektet

Utgravingen skjer i forbindelse med utvidelse av bussveien mellom Stavanger and Sandnes.  Det er to synlige gravrøyser i områdene som skal graves, i tillegg til kokegroper og andre groper som er registrert tidligere. Området som skal undersøkes er i enden av Gauselskogen, som inneholder et stort gravrøys-felt. Det vil si at det er muligheter for å finne flere andre røyser som har vært skjult av skogen og kun blir synlige når man avdekker området. Dateringene er fra før-romersk jernalder (500 – 0 f.Kr.)