Utgravingsprosjekt

Gårdshaug på Røkenes


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Keth Lind

Tidsrom: 6. - 23.juni, 2017


Om prosjektet

Utgravning av et mindre område i automatisk fredet gårdshaug, samt overvåking av gravearbeider. Gårdshauger består av akkumulerte bosettingsrester (husdyrhold, bygninger og diverse avfall), som gjerne strekker seg tilbake til jernalder og tidlig middelalder. I denne gårdshaugen er tidligere påvist minst 1 meter tykke kulturlag, og gjort funn av lærbiter og keramikk. Undersøkelsen skal fokusere på å avklare hvor gammel bosettingen er, og hvilke erverv som har vært viktige.