Utgravingsprosjekt

Gamnes


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Utgravning av samisk gammetuft og lokalitet fra eldre steinalder sommeren 2015.

Tidsrom: mai-juni (1 uke), september-oktober (1 uke) 2016

Beskrivelse: Prosjektet skal følge opp arbeidet med dokumentasjon av bergkunstlokalitet som ble påvist sommeren 2015. Bergkunstflata ble den gang behandlet med etanol for å fjerne lav, og innledende dokumentasjon ble gjennomført. I år skal vi i første omgang evaluere effekten av etanol-behandling og eventuelt behandle på nytt. I tillegg skal en mer omfattende dokumentasjon gjennomføres. Deriblant geologisk og botanisk tilstandsvurdering, arkeologisk dokumentasjon av motiver og figurer, samt iverksetting av sikringstiltak og miljøovervåking.