Utgravingsprosjekt

Fv118 Vernerveien-Skadalsveien [g-/s-vei]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gang- og sykkelvei.

Fornminnetype: Bosetningsspor; jernalder.