Utgravingsprosjekt

Fv 599 Tveterveien-Sandbakken [g-/s-vei]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektldere/saksbehandler Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gang- og sykkevei.

Fornminnetype: Bosetningssopr; jernalder.