Utgravingsprosjekt

Fv 301 Berg-Søndersrød


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Christian Løchsen Rødsrud

Tidsrom: mai - juni, 2018


Om prosjektet

Bosetnings- og aktivitetsspor, samt graver fra jernalder