Utgravingsprosjekt

Fv 124 Eidsberg


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 2 uker i løpet av høsten, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbedring av Fv 124, Eidsberg, vil vi undersøke bosetningsspor fra jernalder