Utgravingsprosjekt

Funnsted for betalingsgull


Sted: Bergen, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad

Tidsrom: April, 2021


Om prosjektet

Funn av betalingsgull i forbindelse registrering av plan om ny E16 i Bergen.