Utgravingsprosjekt Foss-Vatne

Det er håp i hengende snøre

17.12.19

Se en liten film fra utgravingen!

 

I august ble restene av en gravrøys på gården Foss Vatne i Sandnes kommune undersøkt. Gravrøysen har opprinnelig hatt et tverrmål på om lag 10 meter og var anlagt på en høyde med god utsikt over et større vann kalt Kyllesvatnet. Bortimot 80 % av gravrøysen var fjernet i forbindelse med uttak av grus og sand i et masseuttak.

I stram line, testing av klatreutstyr. Foto: James Redmond, Am

Røysresten lå ytterst på en pidestall i grustaket og ble kun holdt sammen av rotsystem fra trærne som vokste oppå røysen. Dette medførte at arkeologene måtte stroppes fast og sikres med klatreseler for ikke risikere å ramle utfor skrenten. Formålet med utgravingen var å undersøke om det fortsatt kunne være bevarte sekundærbegravelser i røysens ytterkanter og for å se om det fantes organisk materiale som kan brukes til å datere røysen. Det viste seg imidlertid at det var mindre igjen av gravrøysen enn forventet. I den lille røysdelen, på ca. 6 x 2 meter, dukket det kun opp tre flintavslag. Det ble funnet svært lite organisk materiale, men vi håper at to trekullprøver som nå er sent til et 14C-laboratorium vil kunne fortelle oss når røysen ble anlagt.

Fra gården Foss Vatne er det tidligere levert inn flere løsfunn som er tidfestet til jernalder, og en gravrøys som lå på motsatt siden av vannet er også datert til denne perioden. Ut fra formen og beliggenheten i landskapet er det nærliggende å tro at røysen vi har undersøkt også er fra jernalder. De fleste av gravrøysene som har ligget i dette området er dessverre fjernet uten nærmere undersøkelser. Fortsatt ligger det en gravrøys på nabobruket, men også denne er skadet av moderne inngrep. Det er imidlertid et håp om at det vil bli foretatt sikringstiltak som gjør at denne røysen kan bevares for fremtiden.

Restene av gravrøysen på en pidestall i grustaket. Foto: Sigrid Alræk Dugstad, Am

I ferd med å ta vekk det øverste laget med stein. Foto: Sigrid Alræk Dugstad, Am

Etter hvert føltes det helt naturlig å arbeide med klatresele. Foto: Sigrid Alræk Dugstad, Am