Utgravingsprosjekt

Foss Lian, Melhus


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: Mai, 2017


Om prosjektet

På Foss i Melhus skal et bryggesteinslag i et vedskjul på gården undersøkes. I forbindelse med senking av gulvet i vedskjulet ble det funnet vevlodd, baksteheller, grytehanker og bryner. Det påviste laget utgjør del av et større bryggesteinslag påvist på gården Foss, og undersøkelsen vil sikre gjenværende kulturlag og funn i vedskjulet.