Utgravingsprosjekt

Fantebrauta, Horgheim


Sted: Rauma, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Merete Moe Henriksen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøkelse av bosettingsspor og dyrkingsspor fra bronsealder og eldre jernalder.

Varighet: Mai-juni.