Utgravingsprosjekt

Evjengrenda, Lundamo (E6-utbygging)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: august - oktober, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 gjennom Melhus på strekningen Røskaft- Skjerdingstad, skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke to mindre boplassområder med antatt datering til jernalder. Lokalitetene ligger i Evjengrenda i Lundamo, og under registreringen ble det påvist kokegroper og dyrkningslag på flere mindre lokaliteter i dette området. De fleste lokalitetene antas å ligge litt i utkanten av det mest sentrale bosetningsområdet, og kun to av lokalitetene vil derfor bli undersøkt.