Utgravingsprosjekt

Engebø I


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhof

Tidsrom: August - September, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetnings- og dyrkningsspor fra sen steinalder, bronsealder og eldre jernalder.