Utgravingsprosjekt

Elgsrud


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av lokalitet fra eldre steinalder