Utgravingsprosjekt

Einargarden Sande


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger skal gjøre undersøkelser av bosetningsspor på gården Sande i Sola kommune, innerst i Hafrsfjorden.
To lokaliteter skal undersøkes i løpet av vår/sommer 2014.