Utgravingsprosjekt

Eik, Kyrkjøy


Sted: Finnøy, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, skal undersøke mulige førhistoriske dyrkingslag. Det tyder på at løsmasser på stedet har vært påvirket av mennesker fra eldre bronsealder til overgangen mellom yngre vikigntid og tidlig middelalder, og videre framover mot nåtid.