Utgravingsprosjekt

Eidsberg fengsel


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med fengsel.

Fornminnetype: Bosetningsspor, div.; st.a.-b.a. [dyrket mark]