Utgravingsprosjekt

Eidet Aust, Ølen


Sted: Vindafjord, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Oliver Sørskog

Tidsrom: August - september, 2021


Om prosjektet

På stedet skal det undersøkes spor etter bosetning og jernproduksjon. Registreringen viste både kokegroper, kullgroper og stolpehull der fire av fem dateringer var fra eldre romertid og folkevandringstid. Ei av kullgropene ble datert til vikingtid. På gården er det før kjent en rekke funn fra førhistorisk tid, blant annet flere gravfelt fra jernalderen. Undersøkelsen igangsettes grunnet Vindafjord kommunes planer om å bygge ny idrettshall i Ølen.