Utgravingsprosjekt

Eg – Sødal, Kristiansand


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hege Damlien

Tidsrom: 7 uker, 18.09 - 03.11, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med bygging av sykehus og vei har vi undersøkt hus, graver og kokegroper i området ved Eg i Kristiansand