Utgravingsprosjekt

E39 Kyllingstad


Sted: Rogaland, Gjesdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hilde Fyllingsen

Tidsrom: august - november, 2020


Om prosjektet

Graving i forbindelse med utvidelse av E39. Det er registret spor etter jernutvinning samt en liten steinalderlokalitet.