Utgravingsprosjekt

E39 Kydland


Sted: , Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Mansrud

Tidsrom: mai - juni, 2020


Om prosjektet

I forbindelse med prosjektet Arkeologi på nye veier på E39 undersøker Arkeologisk museum i perioden 9. mai til 17. juli 2020 et beiteområde i utmarka hvor der er funnet to svært sjeldne pilspisser som kan dateres til siste del av yngre steinalder. Pilspissene er typiske for klokkebegerkulturen (ca. 2400-1800 f.Kr.). Klokkebegerkulturen forbindes med tidlig husdyrhold, jordbruk og andre sosiale omveltninger i overgangen fra yngre steinalder til bronsealder, og vi håper å gjøre funn som kan kaste nytt lys over denne spesielle perioden i forhistorien.