Utgravingsprosjekt

E39 Klepland


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Frode Iversen

Tidsrom: 04.09-10.11, 2017


Om prosjektet

På grunn av veibygging ble det undersøket bosetningsspor, hellere fra jernalder, samt en steinalderlokalitet på Klepland