Utgravingsprosjekt

E18 Lanner – Preståsen


Sted: Porsgrunn, Vestfold og Telemark
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: mai - august, 2021


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av E18 må en rekke lokaliteter fra steinalder, samt gravfelt fra jernalder undersøkes arkeologisk.