Utgravingsprosjekt Brøter østre

Flotte kokegroper på Brøter

19.05.14
Av Redaksjonen
Line snitter den første kokegropen mens gravemaskinen flytter jord i bakgrunnen.

Nå er det en uke siden vi begynte på Brøter. Mesteparten av tiden har gått med til å fjerne matjordlaget med hjelp av gravemaskin. Under matjorden, nedgravd i leireundergrunnen, ligger strukturene vi vil undersøke. Hittil har vi funnet 18 kokegroper og enkelte groper og mindre kullflekker.

Kokegropene varierer i form og størrelse. Flere av dem er godt bevarte; de er store og ovale, opptil  2 meter på det bredeste, med mye kull og store skjørbrente stein. Enkelte har også en smal rød kant, der leiren i undergrunnen har skiftet farge fordi varmen fra kokegropen har vært så høy.

De neste dagene skal vi bruke på å grave ut kokegropene og de andre strukturene.

Stor kokegrop med rødbrent leire i forkant.

Stor kokegrop med rødbrent leire i forkant.