Utgravingsprosjekt

Breivikbakken, Hommersåk


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger skal gjøre undersøkelse av steinalderboplass i Breivikbakken på Hommersåk. Det er påvist rester av et 5-15 cm dypt og tilsynelatende urørt kullholdig «kulturlag» under pløyelaget. Det er også funnet et mulig ildsted og sannsynlige rester av en kokegrop.