Utgravingsprosjekt

Bollestad


Sted: Rogaland, Gjesdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Mansrud

Tidsrom: august - september, 2020


Om prosjektet

I perioden 3. august til 25 september 2020 undersøker Arkeologisk Museum en stor steinalderboplass som ligger gården Bollestad, på et gresskledt høydedrag nord for Klugsvatnet. Det er gjort funn av 128 flintgjenstander på stedet. Funnmengden kan tyde på at en har tilvirket store mengder redskaper, og kanskje oppholdt seg her over lengre perioder. I tillegg til å få frem funn som kan gi informasjon om alderen på funnene og hva slags teknikker de brukte for å lage steinredskapene sine, håper vi å finne spor etter hus, ildsteder eller andre konstruksjoner som ble etterlatt av steinaldermenneskene.