Utgravingsprosjekt


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Morten Ramstad

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor.