Utgravingsprosjekt Blaker kirkegård

Boligjakten

19.11.18
Dronebilde av langhuset. Det er flere mulige utskiftinger av stolpehull. Til høyre (sør) er flere stolpehull som trolig har tilhørt andre, mindre hus (foto: Magne Samdal, KHM).

Sentralt på utgravningsområdet på Blaker ble det funnet store mengder stolpehull i forskjellig størrelse. Det var de små stolpehullene som satte oss på sporet av hvor det hadde ligget et hus: En rekke med småstolper på ca. 15-25 cm i diameter tett i tett utgjorde den østlige veggen i huset. En liknende stolperekke, om enn ikke så tettstående, ble funnet lengre vest. Mellom disse to rekkene var det større stolpehull, organisert i to mer eller mindre parallelle rekker. Vi hadde et treskipet langhus!

Langhuset etter snitting, med takbærende stolpehull, mange av dem ganske store, i midten, og små veggstolper langs sidene.

Huset var ca. 26 m langt, og orientert NNØ-SSV. I nordenden var det ca. 6,5 m bredt, mens det i sør var nesten 9 m bredt. Avstanden mellom de takbærende stolpene var omtrent den samme som mellom takbærende stolper og veggstolper. Inne i huset ble det undersøkt flere sterkt kullholdige nedgravninger. To av dem lå i husets midtakse, og kan ha vært husets ildsteder.De øvrige er stort sett kokegroper, og et par er klart stratigrafisk yngre.

Arkeologene i full gang med å snitte nordenden av langhuset.

Foreløpig er det usikkert hvor inngangen(e) har vært. De mer sporadiske veggstolpene langs husets vestside kan være tegn på åpninger, men kan også skyldes at disse stolpehullene var grunne, og derfor kan ha blitt pløyd vekk. Det virker lite sannsynlig at det har vært en inngang langs østsiden. Kortendene, i nord og sør, kan ha vært mulige inngangspartier. Foreløpig har vi ingen dateringer på huset, men formen kan indikere at huset stammer fra de siste århundrene før vår tidsregning.

Dette var ikke det eneste huset på jordet. Inn mot veien til Blaker kirke lå et mindre hus, ca. 5 m langt, men uten bevarte veggstolper. Øst og vest for det store langhuset har det trolig også vært andre hus, men her jobber vi fremdeles med å få system i stolpehullene. Det er mulig at det dreier seg om flere mindre bygninger, kanskje med spesialiserte funksjoner.

Et lite hus med tre stolpepar lå langs veien. Stolpehullene her var svært utvaskete.