Utgravingsprosjekt

Bjørnstad søndre


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Frode Iversen

Tidsrom: 29.05. - 01.09, 2017


Om prosjektet

På grunn av utbygging til næringsformål vil vi sommeren 2017 undersøke et gravfelt fra jernalder på Bjørnstad søndre