Utgravingsprosjekt

Berby


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Birgitte Bjørkli

Tidsrom: juli - august, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av en steinalderlokalitet i forbindelse med et sandtak