Utgravingsprosjekt

Aurland, Lærdal og Hemsedal og Hol


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad og Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Prosjektet omhandler spor fra stein-, bronse, jernalder, middelalder og nyere tid i utløst av tiltak i forbindelse med CWD/skrantesyke i påvist hos reinsdyr i Nordfjella; Lærdal, Aurland, Hol og Hemsedal kommuner, Henholdsvis Sogn og Fjordane og Buskerud fylke. Prosjektet har tatt utgangspunkt både i registreringer og utgravinger.