Utgravingsprosjekt

Arkeologi langs Vinjefjorden. E39 Betna...


Sted: Trøndelag, Møre og Romsdal, Hemne, Halsa
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: 2019 - 2020


Om prosjektet

Utbedring av Europavei 39 langs Vinjefjorden i Halsa og Hemne (fra 2020 Heim kommune) medfører store arkeologiske utgravinger på flere områder. Prosjektet skal grave ut til sammen 12 lokaliteter langs fjorden i form av steinalderboplasser, jernvinneanlegg, overpløyde gravfelt, og områder med bosetningsspor fra eldre og yngre jernalder. Tiltakshaver og ansvarlig for utbyggingen er Statens Vegvesen.