Utgravingsprosjekt

Ångården, Øksendal


Sted: Møre og Romsdal, Sunndal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Grete Irene Solvold

Tidsrom: Høst, 2022


Om prosjektet

Omlegging av fv. 6134 ved Ångarden i Øksendal, Sunndal kommune, i Møre og Romsdal. Formålet med planen er å flytte vegen, som i dag går gjennom tunet, til vest for tunet for å oppnå økt trafikksikkerhet og å beskytte de kulturhistoriske verdiene tunet representerer.