Mellom høvdingdømme og kongemakt

10.02.17
Av , Universitetsmuseet i Tromsø, UiT

Glass med gullfolie. Foto: Tromsø Museum – Universitetsmuseet