Avgrensning av kulturminner i dyrkamark

21.09.18
Av , , NTNU Vitenskapsmuseet

Oversiktsbilde over et jorde hvor man har utført maskinell prøvesjakting. Foto: Telemark fylkeskommune