Utgravingsprosjekt Ytre Fosse

Gaming i romertid på Vestlandet

05.05.20

De to siste ukene av april 2020 har arkeologer fra Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen undersøkt en liten gravrøys fra romertid (0-400 e.Kr) på Ytre Fosse i Alver kommune, nord for Bergen. Mot bunnen av grava fant vi et sirkulært steinsatt kammer på 1 m i diameter. Dette var fylt med svart feit trekullholdig jord med hvite prikker av brente bein som representerer resten av kremasjonbålet. I massen fantes det og gravgaver i form av tre knuste keramikk-krukker, en bronsenål og brent glass som vitner om at varmen på likbålet trolig har vært opp mot 1000 grader.

Det mest oppsiktsvekkende var likevel funn av 18 spillebrikker og en stavterning. Funn av spillebrikker fra eldre jernalder er svært sjeldne både i Norge og i resten av Skandinavia. Spillebrikkene og terningen har trolig tilhørt et brettspill inspirert av det romerske spillet Ludus latrunculorum, og eieren har nok vært en person av høy rang som tilhørte eliten i datidas stammesamfunn.

 

Røysa ligger med utsyn over Alversund og den Indre Skipsleia, i norrøn tid kalt nordvegen, veien mot nord, opphavet til navnet Norge. Dette sier mye om skipsleias betydning, som hovedveien for skip og transport langs kysten siden bronsealderen og som transportåre videre sørover mot Danmark og kontinentet. Den som kontrollerte punkt langs skipsleia hadde makt og politisk herredømme i sine lokale stammeområder. De mange og store gravhaugene vi finner langs Alversund er et vitnesbyrd etter et politisk landskap, over mektige slekter som kunne skattlegge varer og få tributt fra de som seilte gjennom sundet. Undersøkelsen av dette gravminnet vil utvilsom bidra med ny kunnskap om romertid på Vestlandet og arbeidet med å analysere materiale er nå i gang.

Følg gjerne Fornminneseksjonen sin facebookside Arkeologi i Vest for resultater og informasjon fra utgravinger i Vestland fylke og på Sunnmøre.